Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Cây Sung có tên khoa học là Ficus carica, còn có tên gọi khác là Cây Vả Tây, Cây Sung Ngọt, Cây Sung Trái, xuất nguồn từ những vùng khô hạn của Trung Á. Cây đứng vào top 20, đạt 91/100 điểm về Chất Lượng Dinh Dưỡng Tổng Thể bởi đại học Yale, và đại diện cho sự sung túc trong gia đình.
Chat ngay
Email