Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Ngâm hạt 24h. Hạt nảy mầm trong 4 - 6 tuần. Nảy mầm vượt trội hơn khi ủ ẩm trong ngăn mát tủ lạnh 3 tuần trước khi ủ ở nhiệt độ phòng. Một số nơi gọi cây tùng thơm là cây tùng chanh hay cây tùng hương. Giống cây lá kim màu xanh chuối sáng có mùi thơm rất dễ chịu đặc trưng.
  • hat giong thong bach dan blue

    Hạt Giống Thông Bạch Đàn Blue

    Giống cây thông cao tối đa 35m; lá dài, cứng, khi cây trưởng thành có màu xanh nhạt tới màu blue bạc nhẹ, đây là chuyện bình thường với dòng này; rất thơm khi vò nát; Cành lá rất nhiều và chặt; Hạt Thông Bạch Đàn Blue không cần xử lý gì đặc biệt thì nảy
Chat ngay
Email