Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan.
Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu khoảng 3cm.
Giá Thể: pH 5.5 - 5.8; độ dẫn điện EC < 0.5b; Sau khi chuyển chậu, pH 5.5-5.8; duy trì pH ở khung này sẽ giúp kiểm soát phát triển của nấm thối đen Thielaviopsis; độ dẫn điện EC 1.25 - 1.5; Luân chuyển giữa độ ẩm đất: ẩm ướt và trung bình bằng cách tăng ướt từ từ lên ẩm ướt.
Nhiệt Độ: 18 - 22 °C trong khi nảy mầm; sau đó hạ nhiệt độ xuống 17-18 °C; sau khi 2 lá mầm phát triển đủ, hạ nhiệt độ xuống 16.5 - 17 °C. 

CHUYỂN CHẬU
duy trì 20-21 °C ban đêm, 18-19 °C ban ngày trong vòng 14 ngày hoặc cho đến khi rễ để chạm đáy ô khay ươm; sau đó nhiệt độ có thể giảm xuống 16-18 °C ngày và đêm. Nhiệt độ trung bình ngày 19 °C sẽ cho mùa vụ hoàn tất nhanh hơn. Nhiệt độ ban đêm 15 °C sẽ giúp tăng cường ra hoa. 
Bón Phân: Trong khay ươm: bắt đầu bằng phân nền canxi ở nồng độ thấp để cân bằng nồng độ Canxi và Nito cho cây con; Trong ngày 5-7 bắt đầu cho phân nền canxi 14-2-14, 13-2-13, 15-5-15, 17-5-17 ở mức 50-60 ppm. Duy trì độ dẫn điện 0.5 - 0.75; Duy trì photpho ở mức 6-8 ppm và boron 0.5ppm.
Sau đó, bón tiếp phân nền canxi  14-4-14, 15-5-15 hoặc 17-5-15 ở mức 100-150 ppm; Mức photpho ở khoảng 8-12ppm và boron 0.5 - 0.75. Duy trì độ dẫn điện 1.5 sẽ giảm vấn đề về rễ cây.

Có 4 giai đoạn phát triển:
I: nảy mầm, rễ chạm tới giá thể; kết thúc khi 2 lá mầm (lá giả) vươn dài. 
II: đến khi 2 lá thật xuất hiện
III: tiếp tục đến khi 80% cây con có thể đem bán;
IV: tất cả cây đều sẵn sàng bán và trưởng thành; 

Quý Khách nên thử nghiệp thực tế tại địa bàn của mình để có căn chỉnh phù hợp.
 • hat giong hoa viola tg329 beaconsfield

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Beaconsfield

  Màu tím pha trắng beaconsfield; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 white jumpup

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 White JumpUp

  Màu tím trắng White Jump Up; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 lemon jumpup

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Lemon JumpUp

  Màu chanh tím Lemon Jump Up; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 yellow jumpup

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Yellow JumpUp

  Màu vàng tím Yellow Jump Up; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 marina

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Marina

  Màu Marina; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 morpho

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Morpho

  Màu Marina; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 purple face

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Purple Face

  Màu Marina; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 orange

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Orange

  Màu cam Orange; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân.
 • hat giong hoa viola tg329 mix

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Mix

  Mix nhiều màu; cây đồng đều, cho nhiều hoa; chuẩn màu, cánh hoa dày; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA P
 • hat giong hoa viola tg329 blue

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Blue

  Màu xanh Blue; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: làm cảnh qu
 • hat giong hoa viola tg329 yellow blotch

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Yellow Blotch

  Màu vàng Yellow Blotch; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: là
 • hat giong hoa viola tg329 yellow

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Yellow

  Màu vàng Yellow; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: làm cảnh
 • hat giong hoa viola tg329 orange jumpup

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Orange JumpUp

  Màu cam Orange Jump Up; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: là
 • hat giong hoa viola tg329 primrose blotch

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Primrose Blotch

  Màu Primrose Blotch; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: làm c
 • hat giong hoa viola tg329 raspberry

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Raspberry

  Màu Raspberry; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: làm cảnh qu
 • hat giong hoa viola tg329 red blotch

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Red Blotch

  Màu Red Blotch; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: làm cảnh q
 • hat giong hoa viola tg329 pink halo

  Hạt Giống Hoa Viola TG329 Pink Halo

  Màu Pink Halo; cây đồng đều, cho nhiều hoa; thấp tự nhiên ở điều kiện nóng hoặc lạnh nên ít cần sử dụng chất điều tiết sinh trưởng. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA VIOLA PANSY Sử Dụng: làm cảnh qu
 • hat giong hoa viola bong nho tim nhay viola cornuta

  Hạt Giống Hoa Viola Bông Nhỏ Tím Nhảy (Viola cornuta)

  Hoa viola sai bông, bông nhỏ rất dễ thương; kết hợp màu tím, xanh lavender và vàng trên chỉ 1 bông hoa. Phù hợp với nhiều loại chậu. Chịu được nhiều nhiệt hơn những dòng hoa Bướm khác. Giống hoa bụi ra hoa trong thời gian dài và trông rất tuyệt trong vườn
 • hat giong hoa pang xe pansy  mix nhieu mau viola

  Hạt Giống Hoa Păng Xê Pansy - Mix Nhiều Màu (Viola)

  Mix nhiều màu cam, tím, vàng, xanh đậm, đỏ và trắng. Hoa păng xê lớn hoa, dải màu rộng tự xanh đậm, cam, tím, đỏ, trắng và vàng. Giống hoa lâu năm. Hoa Păng Xê ăn được và thường dùng trong món salad.
 • hat giong hoa pansy joker vui ve

  Hạt Giống Hoa Pansy JOKER Vui Vẻ

  Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Bông màu cam đậm và tím, tưởng phản rất sắc sảo; to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm v
 • hat giong hoa viola admire yellow blotch

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Yellow Blotch

  Màu Yellow Blotch. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô s
 • hat giong hoa pansy inspire deluxxe dai mix

  Hạt Giống Hoa Pansy Inspire DeluXXe Đại Mix

  Dạng bông pansy cỡ XL to 8cm. Không cần hóa chất khi trồng. Trong chậu nhỏ hay ngoài vườn đều rất tuyệt! Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Hoặc gieo trực tiếp vô đồng. Nảy Mầ
 • hat giong hoa pansy joker vui ve f1mix

  Hạt Giống Hoa Pansy JOKER Vui Vẻ F1Mix

  Mix nhiều màu tam thể tím, tím nhạt, trắng, đen, vàng, cam, cam đậm,... Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Bông to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công,
 • hat giong hoa viola admire indian summer sai bong mix

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Indian Summer Sai Bông Mix

  Mix màu vàng, tím cam, đỏ và xanh đậm như hình. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm.
 • hat giong hoa pansy 7cm inspire plus yellow purple wing

  Hạt Giống Hoa Pansy 7CM INSPIRE PLUS Yellow Purple Wing

  Màu Yellow Purple Wing. Phù hợp cho vụ Xuân và Thu. Rất đồng nhất về thời gian và sinh trưởng. Cành ngắn, cây lùn, không bị kéo dài;
 • hat giong hoa viola admire yellow purple wing

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Yellow Purple Wing

  Màu Yellow Purple Wing. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228
 • hat giong hoa viola admire yellow

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Yellow

  Màu vàng Yellow. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu
 • hat giong hoa viola admire white purple wing

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE White Purple Wing

  Màu White Purple Wing. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228,
 • hat giong hoa viola admire white

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE White

  Màu trắng White. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu
 • hat giong hoa viola admire ruby gold

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Ruby Gold

  Màu Ruby Gold. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu k
 • hat giong hoa viola admire red blotch

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Red Blotch

  Màu Red Blotch. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu
 • hat giong hoa viola admire purple white face

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Purple White Face

  Màu Purple White Face. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228,
 • hat giong hoa viola admire pink surprise

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Pink Surprise

  Màu hồng Pink Surprise. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228
 • hat giong hoa viola admire pink

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Pink

  Màu hồng Pink. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu k
 • hat giong hoa viola admire orchid

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Orchid

  Màu Orchid. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu khoả
 • hat giong hoa viola admire orange purple wing

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Orange Purple Wing

  Màu Orange Purple Wing. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228
 • hat giong hoa viola admire neon purple wing

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Neon Purple Wing

  Màu Neon Purple Wing. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228,
 • hat giong hoa viola admire marina

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Marina

  Màu Marina. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu khoả
 • hat giong hoa viola admire lemon purple wing

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Lemon Purple Wing

  Màu Lemon Purple Wing. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228,
 • hat giong hoa viola admire lavender pink face

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Lavender Pink Face

  Màu Lavender Pink Face. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228
 • hat giong hoa viola admire jolly face

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Jolly Face

  Màu Jolly Face. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu
 • hat giong hoa viola admire denim

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Denim

  Màu Denim. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu khoản
 • hat giong hoa viola admire deep purple face

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Deep Purple Face

  Màu Deep Purple Face. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228,
 • hat giong hoa viola admire deep marina

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Deep Marina

  Màu xanh Deep Marina. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228,
 • hat giong hoa viola admire deep blue

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Deep Blue

  Màu xanh Deep Blue. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô
 • hat giong hoa viola admire blue

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Blue

  Màu xanh Blue. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô sâu k
 • hat giong hoa viola admire clear mix

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Clear Mix

  Mix những màu trong (không có vết thâm). Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ư
 • hat giong hoa pansy bong7cm joker violet  gold

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm JOKER Violet & Gold

  Màu Violet Gold. Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Màu tưởng phản rất sắc sảo; to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa viola admire maxi mix

  Hạt Giống Hoa Viola ADMIRE Maxi Mix

  Mix màu ngẫu nhiên. Phân nhánh mạnh hơn và nhiều hoa hơn; Ra hoa sớm, tỉ lệ đồng đều cao. Hoàn hảo vào mùa Thu và Xuân. Mùa Thu 56 - 70 ngày; Mùa Xuân 150 - 170 ngày; Sử Dụng: chậu mix, cảnh quan. Mật Độ: 1 hạt/ ô khay ươm. Khay ươm Châu Âu vì 228, ô
 • hat giong hoa pansy bong7cm joker red  gold

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm JOKER Red & Gold

  Màu Red Gold. Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Màu tưởng phản rất sắc sảo; to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy bong7cm joker poker face

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm JOKER Poker Face

  Màu Poker Face. Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Màu tưởng phản rất sắc sảo; to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy bong7cm joker mahogany  gold

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm JOKER Mahogany & Gold

  Màu Mahagony Gold. Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Màu tưởng phản rất sắc sảo; to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườ
 • hat giong hoa pansy bong7cm joker light blue

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm JOKER Light Blue

  Màu Light Blue. Giống Pansy rất khỏe cho vụ Thu và Xuân; Màu tưởng phản rất sắc sảo; to 6-8cm. Có lẽ là giống nổi bật trên cả trong cùng lớp. Pansy là giống hoa ăn được. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe yellow blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Yellow Blotch

  Màu Yellow Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe yellow

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Yellow

  Màu vàng Yellow. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe white violet wing

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE White Violet Wing

  Màu White Violet Wing. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe white blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE White Blotch

  Màu White Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe white

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE White

  Màu trắng White. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe rose velour

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Rose Velour

  Màu Rose Velour. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe red blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Red Blotch

  Màu Red Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe pink surprise blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Pink Surprise Blotch

  Màu Pink Surprise Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, th
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe orange

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Orange

  Màu cam Orange. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn.
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe ocean

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Ocean

  Màu Ocean. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mùa
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe light rose blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Light Rose Blotch

  Màu Light Rose Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe denim

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Denim

  Màu Denim. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mùa
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe deep rose blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Deep Rose Blotch

  Màu Deep Rose Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm v
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe deep blue blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Deep Blue Blotch

  Màu Deep Blue Blotch. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm v
 • hat giong hoa pansy 8cm inspire deluxxe blue surprise

  Hạt Giống Hoa Pansy 8CM INSPIRE DELUXXE Blue Surprise

  Màu Blue Surprise. Dòng bông đại to, hàng đầu thị trường. Bông to khoảng 8-9cm, ra hoa nhanh và bền hoa. Chống chịu thời tiết ngoài trời tốt. Hoàn hảo cho vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn
 • hat giong hoa pansy bong7cm inspire carmine blotch

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm INSPIRE Carmine Blotch

  Màu Carmine Blotch. Cây lùn tự nhiên, không cần dùng nhiều PGR. Rất đồng nhất khi ra hoa. Chịu thay đổi thời tiết rất tốt. Màu sáng và thích hợp vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mùa Vụ
 • hat giong hoa pansy bong7cm inspire lavender pink

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm INSPIRE Lavender Pink

  Màu Lavender Pink. Cây lùn tự nhiên, không cần dùng nhiều PGR. Rất đồng nhất khi ra hoa. Chịu thay đổi thời tiết rất tốt. Màu sáng và thích hợp vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mùa Vụ:
 • hat giong hoa pansy bong7cm inspire lilac shades

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm INSPIRE Lilac Shades

  Màu Lilac Shades. Cây lùn tự nhiên, không cần dùng nhiều PGR. Rất đồng nhất khi ra hoa. Chịu thay đổi thời tiết rất tốt. Màu sáng và thích hợp vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mùa Vụ:
 • hat giong hoa pansy bong7cm inspire peach shades

  Hạt Giống Hoa Pansy Bong7cm INSPIRE Peach Shades

  Màu Peach Shades. Cây lùn tự nhiên, không cần dùng nhiều PGR. Rất đồng nhất khi ra hoa. Chịu thay đổi thời tiết rất tốt. Màu sáng và thích hợp vụ Thu và Xuân. Sử Dụng: làm cảnh quan, vườn đá, chậu, ban công, chậu trồng trong bát, thảm vườn. Mùa Vụ:
Chat ngay
Email