Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
SỬ DỤNG
Cây trồng trong chậu, cảnh quan lâu năm, cắt hoa, hộp đựng hỗn hợp

THỜI GIAN GIEO
Tháng 12-3 cho ra hoa trong chậu từ tháng 5-7. Tháng 7-8 để ra hoa trong chậu lớn hơn vào năm sau

CÁCH GIEO
1-3 hạt mỗi ô ươm

NẢY MẦM
Giai đoạn I: 12-16 ngày ở 18-22 °C, Giai đoạn II-IV: 17-42 ngày ở 15-18 °C. Sử dụng môi trường có nồng độ muối hòa tan rất thấp và pH: 5,5-7,0. Sau khi gieo, phủ nhẹ hạt bằng chất vermiculite. Giữ đất hơi ẩm nhưng không ướt. Tránh ánh nắng trực tiếp bằng cách che nắng cho hạt sau khi gieo.

NUÔI LỚN TIẾP
Cấy ghép sau 7 tuần. Phát triển ở 15-18 °C, trong môi trường mùn.

GIÁ THỂ
Sử dụng giá thể phát triển thoát nước tốt với 15-30% đất sét, 0-15% thành phần (ví dụ: vỏ cây, đá trân châu, cát), 1-3 kg / m³ phân bón cân đối hoàn chỉnh, 0-3 kg / m³ phân bón tan chậm (3 -9 tháng), sắt-chelate, vi chất dinh dưỡng, pH: 5,5-7,0.

NHIỆT ĐỘ
Phát triển ở 10-18 °C hoặc ngoài trời. Vào mùa đông, trong nhà không có sương giá ở 3-5 °C hoặc ngoài trời với lớp phủ lông cừu.

BÓN PHÂN
Mức độ bón phân cao được yêu cầu. Bón phân cho cây hàng tuần với 130-150 ppm nitơ (ở mức 3 kg / m³ phân giải phóng chậm trong chất nền), sử dụng phân bón cân đối hoàn chỉnh. Tránh hàm lượng amoni cao và nitơ cao. Không bón phân sau giữa tháng Chín. Vào mùa xuân bón 130-150 ppm nitơ của một loại phân bón cân đối kali (tỷ lệ N: K₂O: 1: 1,5). Phòng ngừa thiếu magie bằng cách bón magie sunphat (0,05%) 1-2 lần và trong trường hợp thiếu sắt bón sắt-chelate 1-2 lần.

Giai đoạn I Bắt đầu với việc xuyên thủng vỏ hạt. Rễ chạm môi trường. Kết thúc với các lá mầm phát triển đầy đủ.
Giai đoạn II Bắt đầu từ các lá mầm phát triển đầy đủ. Kết thúc với lá thật hoặc cặp lá thật đã phát triển đầy đủ.
Giai đoạn III Bắt đầu từ lá thật hoặc cặp lá thật phát triển đầy đủ và kết thúc với 80% cây non có thể bán được.
Giai đoạn IV Tất cả các cây non đã sẵn sàng để bán và đang trong quá trình cứng lại. Giai đoạn này kéo dài khoảng 7 ngày.

Các khuyến nghị về văn hóa dựa trên kết quả từ các thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện Trung Âu. Quý Khách vui lòng thử nghiệm số lượng nhỏ ở địa phương để tinh chỉnh phù hợp với thổ nhưỡng.
  • hat giong hoa thu ngoan trang lun

    Hạt Giống Hoa Thu Ngoan Trắng Lùn

    Giống hoa ra hoa trong năm đầu tiên, không cần xuân hóa. Sống nhỏ gọn, dễ ship xa. SỬ DỤNG Cây trồng trong chậu, cảnh quan lâu năm, cắt hoa, hộp đựng hỗn hợp THỜI GIAN GIEO Tháng 12-3 cho ra hoa trong chậu từ tháng 5-7. Tháng 7-8 để ra hoa trong
Chat ngay
Email