Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
HƯỚNG DẪN TRỒNG
SỬ DỤNG
Cây lâu năm, ra hoa năm đầu. Để sử dụng trong chậu hỗn hợp, bìa vườn và vườn đá

THỜI GIAN GIEO
Tháng 2-5 cho hoa từ tháng 5 trở đi; Tháng 6-8 cho ra hoa vào năm sau

CÁCH GIEO
Gieo 2 hạt trong ô ươm

NẢY MẦM
10-15 ngày ở 18-20 °C. Cần có ánh sáng để hạt nảy mầm. Giữ độ ẩm tương đối trên 90%.

NUÔI LỚN TIẾP
Sau khi cây ra rễ, giảm nhiệt độ phát triển xuống 12-15 °C

GIÁ THỂ
Sử dụng chất nền dạng xơ, vụn có độ pH từ 5,5-6,5.

NHIỆT ĐỘ
12-18 °C hoặc trồng ngoài trời. Không cần thiết để cây bắt đầu ra hoa. Tuy nhiên, nếu được chăm bón, cây sẽ tạo ra số lượng cành hoa nhiều hơn trong năm thứ hai. Thực vật có thể được ủ trong nhà ở 3-5 °C hoặc ngoài đồng. Lực ở 12-15 °C

BÓN PHÂN
Yêu cầu mức dinh dưỡng từ trung bình đến cao.

Có 4 giai đoạn phát triển:
I: nảy mầm, rễ chạm tới giá thể; kết thúc khi 2 lá mầm (lá giả) vươn dài. 
II: đến khi 2 lá thật xuất hiện
III: tiếp tục đến khi 80% cây con có thể đem bán;
IV: tất cả cây đều sẵn sàng bán và trưởng thành; 

Quý Khách nên thử nghiệp thực tế tại địa bàn của mình để có căn chỉnh phù hợp.
  • hat giong hoa geum trong chau tg247

    Hạt Giống Hoa Geum Trồng Chậu TG247

    Phù hợp với cho vụ Tết; rất đồng nhất; sống nhỏ gọn và lá nhỏ. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Cây lâu năm, ra hoa năm đầu. Để sử dụng trong chậu hỗn hợp, bìa vườn và vườn đá THỜI GIAN GIEO Tháng 2-5 cho hoa từ tháng 5 trở đi; Tháng 6-8 cho ra hoa vào n
Chat ngay
Email