Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
VỤ MÙA
Tháng 8 đối với mùa Thu và thời gian gieo tại vườn là tháng 10 đối với mùa Xuân

NẢY MẦM
3 - 5 ngày

GIÁ THỂ 
Ph 5.5 - 6.3; Độ dẫn điện EC: 0.5 - 0.75. 

PHÁT TRIỂN
70-120 ngày (tùy thuộc vào thời gian gieo hạt) từ khi gieo hạt đến khi ra hoa. Không phủ hạt; sử dụng giá thể gieo hạt thường xuyên và giữ ẩm. Phát triển ở 15-20 °C. Cấy / bầu sau 3-4 tuần. Alar có thể được sử dụng như chất điều hòa sinh trưởng nhưng không bắt buộc. Kích thước chậu đựng 9-10 cm.

Sau giai đoạn nảy mầm là giai đoạn nuôi trong khay ươm 5 - 6 tuần, nhiệt độ khoảng 18 C; bón Nito ở mức thấp 75 - 125 ppm N; Giá thể cần được luân phiên giữa ướt và khô ráo. Khi cây lớn dần, giảm lượng nước để cây cứng cáp. 

NUÔI LỚN TIẾP
Sau khi nuôi trong khay ươm, có thể cấy trực tiếp cây vô chậu hoàn chỉnh. Bón phân Nito ở mức 125 - 175 ppm. Giá thể cần được luân phiên giữa ướt và khô ráo.

CÁCH TRỒNG: Trồng ở nơi có nắng (nền cứng). Khoảng cách trồng 15 cm x 15 cm hoặc vô chậu 10cm.

Có 4 giai đoạn phát triển:
I: nảy mầm, rễ chạm tới giá thể; kết thúc khi 2 lá mầm (lá giả) vươn dài. 
II: đến khi 2 lá thật xuất hiện
III: tiếp tục đến khi 80% cây con có thể đem bán;
IV: tất cả cây đều sẵn sàng bán và trưởng thành; 

Quý Khách nên thử nghiệp thực tế tại địa bàn của mình để có căn chỉnh phù hợp.
 • hat giong hoa cuc anh bellis f1pro tg239 mix

  Hạt Giống Hoa Cúc Anh Bellis F1Pro TG239 Mix

  Mix màu. Màu ổn định, ra sớm, nhỏ gọn. Rất đồng đều. Rất dễ trồng, không cần xuân hóa. Hoa kép 2-2.5cm. Sống 02 năm. Cây cao 10cm. VỤ MÙA Tháng 8 đối với mùa Thu và thời gian gieo tại vườn là tháng 10 đối với mùa Xuân NẢY MẦM 3 - 5 ngày GIÁ TH
 • hat giong hoa cuc anh bellis f1pro tg239 white

  Hạt Giống Hoa Cúc Anh Bellis F1Pro TG239 White

  Màu trắng White. Màu ổn định, ra sớm, nhỏ gọn. Rất đồng đều. Rất dễ trồng, không cần xuân hóa. Hoa kép 2-2.5cm. Sống 02 năm. Cây cao 10cm. VỤ MÙA Tháng 8 đối với mùa Thu và thời gian gieo tại vườn là tháng 10 đối với mùa Xuân NẢY MẦM 3 - 5 ngày
 • hat giong hoa cuc anh bellis f1pro tg239 rose

  Hạt Giống Hoa Cúc Anh Bellis F1Pro TG239 Rose

  Màu hồng Rose. Màu ổn định, ra sớm, nhỏ gọn. Rất đồng đều. Rất dễ trồng, không cần xuân hóa. Hoa kép 2-2.5cm. Sống 02 năm. Cây cao 10cm. VỤ MÙA Tháng 8 đối với mùa Thu và thời gian gieo tại vườn là tháng 10 đối với mùa Xuân NẢY MẦM 3 - 5 ngày
 • hat giong hoa cuc anh bellis f1pro tg239 red

  Hạt Giống Hoa Cúc Anh Bellis F1Pro TG239 Red

  Màu đỏ Red. Màu ổn định, ra sớm, nhỏ gọn. Rất đồng đều. Rất dễ trồng, không cần xuân hóa. Hoa kép 2-2.5cm. Sống 02 năm. Cây cao 10cm. VỤ MÙA Tháng 8 đối với mùa Thu và thời gian gieo tại vườn là tháng 10 đối với mùa Xuân NẢY MẦM 3 - 5 ngày GIÁ
 • hat giong hoa cuc anh bellis f1pro tg239 pink

  Hạt Giống Hoa Cúc Anh Bellis F1Pro TG239 Pink

  Màu hồng sáng Pink. Màu ổn định, ra sớm, nhỏ gọn. Rất đồng đều. Rất dễ trồng, không cần xuân hóa. Hoa kép 2-2.5cm. Sống 02 năm. Cây cao 10cm. VỤ MÙA Tháng 8 đối với mùa Thu và thời gian gieo tại vườn là tháng 10 đối với mùa Xuân NẢY MẦM 3 - 5 ngà
Chat ngay
Email