Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Giống cắt cành  thanh mảnh ít lá, nhiều hoa, giữ trong lọ cắm lâu (15 ngày), rộng bề ngang, không vướng vào cành lá khác trong bó hoa nên ít hiếm bị gãy; hòa hợp hoàn hảo trong bất kỳ bó hoa nào. Không yêu cầu về ánh sáng. Thu hoạch sau 10 - 12 tuần từ khi trồng. Lai F1 chuẩn giống.
  • hat giong co chuong xanh dong tien thlaspi green bell f1

    Hạt Giống Cỏ Chuông Xanh Đồng Tiền Thlaspi Green Bell F1

    Giống cắt cành thanh mảnh ít lá, nhiều hoa, giữ trong lọ cắm lâu (15 ngày), rộng bề ngang, không vướng vào cành lá khác trong bó hoa nên ít hiếm bị gãy; hòa hợp hoàn hảo trong bất kỳ bó hoa nào. Không yêu cầu về ánh sáng. Thu hoạch sau 10 - 12 tuần từ kh
  • hat giong co chuong xanh dong tien tg74 f1

    Hạt Giống Cỏ Chuông Xanh Đồng Tiền TG74 F1

    Được coi là giống phối cắm bông đỉnh cao; hài hòa và thêm lượng và chất cho bất kì bó hoa hoặc lọ hoa nào. Chuông hoa có rất nhiều cánh bông ngang. Không đòi hỏi riêng về ánh sáng và có thể trồng 4 mùa.
Chat ngay
Email