Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Xuất nguồn từ Nam Mỹ, được dùng làm cây cảnh quan trang trí. Cây thich nắng và có thể thích nghi dễ dàng trong bóng râm nhưng cần kết hợp ít nhất với ánh sáng không trực tiếp ví dụ như ở ban công.
Chat ngay
Email