Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Chuyên để cắt cành, bông to, dạng cầu dẹt; Sai bông, cành cong cong; Hương thơm ngọt ngào; Cây cao 60 - 100cm; Phân nhánh mạnh; Cắm trong lọ được 1 tuần; Khung thời gian nở hoa: 2 tháng; Nên thu hoạch vào buổi sáng khi trời mát. 
 • hat giong hoa beo chum cat canh pink

  Hạt Giống Hoa Bèo Chùm Cắt Cành Pink

  Màu hồng Pink. Chuyên để cắt cành, bông to, dạng cầu dẹt; Sai bông, cành cong cong; Hương thơm ngọt ngào; Cây cao 60 - 100cm; Phân nhánh mạnh; Cắm trong lọ được 1 tuần; Khung thời gian nở hoa: 2 tháng; Nên thu hoạch vào buổi sáng khi trời mát.
 • hat giong hoa beo chum cat canh white

  Hạt Giống Hoa Bèo Chùm Cắt Cành White

  Màu trắng White. Chuyên để cắt cành, bông to, dạng cầu dẹt; Sai bông, cành cong cong; Hương thơm ngọt ngào; Cây cao 60 - 100cm; Phân nhánh mạnh; Cắm trong lọ được 1 tuần; Khung thời gian nở hoa: 2 tháng; Nên thu hoạch vào buổi sáng khi trời mát.
 • hat giong hoa beo chum cat canh blue

  Hạt Giống Hoa Bèo Chùm Cắt Cành Blue

  Màu xanh Blue. Chuyên để cắt cành, bông to, dạng cầu dẹt; Sai bông, cành cong cong; Hương thơm ngọt ngào; Cây cao 60 - 100cm; Phân nhánh mạnh; Cắm trong lọ được 1 tuần; Khung thời gian nở hoa: 2 tháng; Nên thu hoạch vào buổi sáng khi trời mát.
Chat ngay
Email