Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
HƯỚNG DẪN TRỒNG
SỬ DỤNG
Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân

GIEO HẠT
1-2 hạt / ô khay.

NẢY MẦM
Giai đoạn 1 (7-14 ngày).

NUÔI LỚN TIẾP
Cấy ghép sau 9-11 tuần. Duy trì nhiệt độ 16-18 °C. Bón phân với nồng độ 100-150 ppm nitơ. Duy trì độ pH từ 5,5-5,8 và mức EC <1,0.

GIÁ THỂ
Đất thoát nước tốt, có độ muối thấp, EC dưới 1,0, pH 5,8-6,2.

NHIỆT ĐỘ
Sau khi đóng bầu 12-15 °C. Giảm nhiệt độ xuống 4-7 °C ngay khi cây đã phát triển tốt bộ rễ và 6-8 lá. Có thể để qua đông không có sương giá ở 3-5 °C, nếu cây đã hình thành lá đẹp hình hoa thị.

BÓN PHÂN
Cần bón phân vừa phải. Sử dụng một công thức dựa trên canxi nitrat cân bằng. Bón 100-150 ppm N khi cần thiết để duy trì EC là 1,0. Sau đó sử dụng phân bón có N: K 1: 1,5, vì thiếu kali sẽ gây hoại tử lá. Ở mức nitơ cao, cây có thể trở nên nhiều lá. Độ pH quá cao và đất quá ẩm ướt kết hợp với nhiệt độ thấp có thể gây ra tình trạng thiếu sắt. Bôi sắt được chelat hóa, nếu tình trạng nhiễm trùng lá trở thành vấn đề.

Có 4 giai đoạn phát triển:
I: nảy mầm, rễ chạm tới giá thể; kết thúc khi 2 lá mầm (lá giả) vươn dài. 
II: đến khi 2 lá thật xuất hiện
III: tiếp tục đến khi 80% cây con có thể đem bán;
IV: tất cả cây đều sẵn sàng bán và trưởng thành; 

Quý Khách nên thử nghiệp thực tế tại địa bàn của mình để có căn chỉnh phù hợp.
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 white orange eye

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 White Orange Eye

  Màu trắng White Orange Eye. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 red

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Red

  Màu đỏ Red. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô kha
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 purple

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Purple

  Màu tím Purple. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 pink light

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Pink-light

  Màu hồng Pink Light. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạ
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 pink

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Pink

  Màu hồng Pink. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 orange

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Orange

  Màu Orange. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô kha
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 golden yellow

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Golden Yellow

  Màu Golden Yellow. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 sailing

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Sailing

  Màu Sailing. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô kh
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 cottage cream

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Cottage Cream

  Màu Cottage Cream. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 buttercream

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Buttercream

  Màu Buttercream. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt /
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 blue light

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Blue-light

  Màu Blue Light. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 blue

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Blue

  Màu Blue. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô khay.
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 peach

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Peach

  Màu Peach. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô khay
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 appleblossom

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Appleblossom

  Màu Appleblossom. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt /
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 elena

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Elena

  Màu Elena. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô khay
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 elcora rose

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Elcora Rose

  Màu Elcora Rose. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt /
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 elcora red

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Elcora Red

  Màu Elcora Red. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 elcora blue

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Elcora Blue

  Màu Elcora Blue. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt /
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 elcora carmine

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Elcora Carmine

  Màu Elcora Carmine. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt
 • hat giong hoa anh thao primula tg268 mix

  Hạt Giống Hoa Anh Thảo Primula TG268 Mix

  Mix màu. Rất nhỏ gọn, phù hợp với chậu 10cm. Rất nhanh ra hoa và không cần xuân hóa. Bộ màu gồm 20 màu riêng biệt. Thu hoạch sau 20 tuần. HƯỚNG DẪN TRỒNG SỬ DỤNG Chậu, trồng kết hợp, trồng cảnh cho mùa thu và mùa xuân GIEO HẠT 1-2 hạt / ô khay.
Chat ngay
Email